KOMPOZICE

Lektoři: Mgr. Filip Tailor, Ph.D., Mgr. Lukáš Mareček, Martin Svoboda

Kompoziční a aranžerský kurz pro pokročilé hudebníky je vždy individuální, každá hodina trvá 45min, 1x týdně.

Průřezová témata kompozičních a aranžerských kurzů:

 1. Základy hudební terminologie, hudební formy, komplexní hudební analýza, pokročilá hudební teorie
 2. Pokročilá harmonie
 3. Aranžování pro sólový nástroj
  1. klavír
  2. klasické
  3. polyfonické
  4. jazzové
  5. podle poptávky a podle konkrétního typu ensemblu (jazzový bigband a jiné)
 1. Aranžování pro pěvecký sbor
 1. Aranžování pro ensemble

Anotace kurzu (obsahové a aplikační vymezení):

Kurz je určen pro hudebně pokročilé žáky, kteří mají zájem stát se autory popřípadě aranžery v rámci moderní hudební produkce. Předpokládá se minimální zájem z hlediska kvantity, ale naopak maximální zájem a zapálení z hlediska kvality (tj. z hlediska individuálního přístupu ze strany žáka).

Cílem kurzu je všestranně vzdělaný hudebník, který se vyzná v základních aranžerských a kompozičních postupech, ovládá hudební teorii v hlubším než pouze základním slova smyslu a je schopen produkovat úpravy pro různé typy hudebních ensemblů, sborů i sólových nástrojů.

Kurz je koncipován jako maximálně flexibilní a přizpůsobitelný konkrétní představě žáka. Předpokládá se, že náplň i forma výuky se bude měnit podle konkrétních požadavků. Každý typ hudebního uskupení má svá specifika, které je třeba k dosažení dobré aranžerské práce respektovat (v případě sborů rozsahy podle složení sboru, v případě jazzových sborů specifika jazzové notace, zvyky, akordické značky, rozdílné klíčování jednotlivých nástrojů a další).

Doporučená literatura:

A.F. Moore: Rock: the Primary Text (Buckingham, 1993), 56–103

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha : SNKLHU, 1955. 491 s.

JANEČEK, Karel. Tektonika, nauka o stavbě skladeb. Praha : SNKLHU, 1955. 491 s.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. Praha : Nakladatelství československé akademie věd, 1965.

LEVINE, Mark. The Jazz Theory. Petaluma, CA : Sher Music Co., 1995. 540 s.D. Hatch and S. Millward: From Blues to Rock (Manchester, 1987), 147–79

Další literatura bude upřesněna v průběhu výuky (podle individuální potřeby).

Komentáře nejsou povoleny.