ZPĚV

Lektor: Adam B. Sychrow, Eva Gadhof

Pěvecký kurz, nebo lépe Kurz zpěvu je vždy individuální, každá hodina trvá 45min, 1x týdně.
Obsahem hodiny jsou vždy důkladná technická cvičení a následně zpěv skladby vybrané žákem či domluvené mezi žákem a lektorem.

K dispozici je digitální piano pro klavírní korepetici (doprovod), PC/CD/mp3 přehrávání podkladů (halfplayback), mikrofony, monitory.

Průřezová témata pěveckých kurzů:

1. Poznej svůj hlas
2. Rozvíjej svůj hlas
3. Dech je bohatství
4. Vytvoř si svou melodii
5. Ze země do země
6. Zpěv bez omezení
7. Vyber si svůj styl
8. Staň se hvězdou

1. POZNEJ SVŮJ HLAS

– rozpoznání úrovně talentu – duševní a fyzická vyspělost studenta
– vyhodnocení náročnosti práce s jednotlivcem
– v základu určení rozsahu a síly hlasu
– a následné budování jistoty v tónu a síle
– poučení o dynamice
– praktické zkoušení jednotlivých naučených znalostí na skladbách
– základy práce s mikrofonem
– poučení o hlasové a duševní hygieně

Cíl: Student si osvojil základy dechové a pěvecké techniky.

2. ROZVÍJEJ SVŮJ HLAS

– pokračování bodu 1 v budování hlasového fondu
– práce na projevu
– hlasová hygiena – podpora v poznávání únavy a klidu

Cíl: Student posílil svoje hlasové možnosti v síle i jistotě. Pěvecký projev začíná být pevný a sebejistý. Lehce zvládá základní i pokročilá dechová, pěvecká a artikulační cvičení.

3. DECH JE BOHATSTVÍ

– čas věnovaný technice dýchání v každé lekci
– představení dechu jako životně důležitého motoru hlasivek
– určení dechové základny a její umístění, postavení dechu – appoggio
– upevňování této polohy
– poučení a praktikování techniky dýchání
– dýchání jako prostředek frázování – legato, staccato, glissando atd.

Cíl: Student jistě ovládá své dýchání i při náročných delších frázích.

4. VYTVOŘ SI SVOU MELODII

Téma určené pro rozvoj hudebního nadání k vlastní tvorbě a/nebo i k vyzkoušení si vlastních možností

– stupnice
– skoky
– ozdoby, přírazy, trylek
– určení si vlastních limitů

Cíl: Student je schopen sám sebe ohodnotit a vyhodnotit možnosti svého hlasu. Student jistě improvizuje na jakoukoli vybranou resp. vymyšlenou melodii.

5. ZE ZEMĚ DO ZEMĚ ANEB ZPÍVÁNÍ DLE NÁRODŮ

Téma k obohacení hudebního přehledu o melodiích a technikách zpěvu různých národů včetně lidových písní z Čech a Moravy

– poznání melodií různých kultur
– vyzkoušení si techniky zpívání např. orientálních, asijských či různých evropských stupnic
– technika alikvótního a hrdelního zpěvu
– poznání možností jednotlivých jazyků ve zpěvu – výslovnost/artikulace, intonace, frázování

Cíl: Student si osvojil všeobecné znalosti o národních melodikách a melodiích a rozšířil si svůj hlasový rejstřík o další pěvecké techniky.

6. ZPĚV BEZ OMEZENÍ

Téma žánrového zpěvu a jeho zákonitostí

– opera
– muzikál a opereta
– lidová píseň
– pop
– jazz, scat, šanson
– r’n’b, hiphop, rap
– hard’n’heavy
– thrash, death, scream

Cíl: Student si vyzkoušel různé druhy, polohy a barvy jichž je jeho hlas schopen a tím si rozšířil svůj hlasový rejstřík.

7. VYBER SI SVŮJ STYL

Rozvíjení hlasových dispozic v oblíbeném stylu studenta

– zkoušení skladby vybrané studentem s klavírním korepetitorem, následně na half-playback na mikrofon
– hledání a řešení problémů a chyb jako jsou imitace, manýra, tempo, dynamika, frázování apod.
– srovnání studentových vlastních dispozic s originálem

Cíl: Student bez problémů interpretuje skladby dle svého výběru.

8. STAŇ SE HVĚZDOU

Vlastní příprava na vystoupení, konkurz

– budování projevu na pódiu, jevišti
– správný výběr repertoiru
– tréma
– soustředění

Cíl: Student je připraven se představit publiku kultivovaně, se správným repertoirem a soustředěn. Má vynikající pěvecký přednes, pohyb i práci s mikrofonem.

Komentáře nejsou povoleny.